Adatkezelési tájékoztató

Az okoslegy.hu weboldal üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és ügyfeleit az adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a Bencsik Szabolcs ev. (székhely: 1225 Budapest, Fáy Ferenc u.5/B/1., adószám: 69203749-1-43, nyilvántartási száma: 52847251, telefonszám: +36 30 499 1421) továbbiakban: Adatkezelő.

Adatkezelő részére tárhelyet biztosító szolgáltató: Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet., Adószám: 23495919-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-968314, Telefon: +36 1 700 23 23).

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

3. A vásárlásokhoz és felhasználói regisztrációkhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Megrendeléshez szükséges adatok köre:

szállítási név és cím: a szállítási cím megadására elengedhetetlenül szükséges a megrendelt árucikkek kiszállításához. Otthoni lakcím, irodai / munkahelyi cím, vagy más átvételi hely címe is megadható.
számlázási név és cím: a szállítási cím megadására elengedhetetlenül szükséges a megrendeléshez kapcsolódó elektronikus számla kiállításához.
e-mail cím: az e-mail cím a weblap üzemeltetője és a regisztráló személy közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót, a jelszóemlékeztetőket, a megrendelés visszaigazoló emailt és a megrendelés teljesítése során is a kapcsolattartásra szolgál.
telefonszám: a telefonszám a megrendelés teljesítése során való telefonos kapcsolattartásra szolgál.

Felhasználói regisztrációhoz szükséges további adatok köre:

felhasználónév: a felhasználó név a honlap regisztrált felhasználók számára fenntartott oldalainak (pl. korábbi vásárlások) való részre szükséges bejelentkezéshez, a felhasználó azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges.
jelszó: a felhasználói fiókba való biztonságos belépést szolgálja.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint a megrendelésekkel (szerződésekkel) kapcsolatos adatok tekintetében a jogszabályi előírások.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A megrendeléshez kapcsolódó személyes adatokat az irattározásra (és az adózás rendjére) vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig őrzi meg.

A felhasználói fiókkal kapcsolatos adatokat pedig a webáruház üzemeltetője a fenti adatokat személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@okoslegy.hu e-mail címre küldött levelében bármikor
visszavonhatja.

4. A hírlevél feliratkozásokhoz  kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Név: a hírlevélre való regisztrációkor a regisztráló személy beazonosításához szükséges adat, törvényi előírás az információ bekérése..
Email cím: a hírlevélre való regisztráló által megadott email cím, melyre a hírlevelet kéri.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A fenti adatokat a webáruház üzemeltetője a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@okoslegy.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a webáruház üzemeltető cég munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása (a megrendelések teljesítése, adminisztrálása, statisztikák készítése stb.) érdekében.

A számlázáshoz megadott adatokhoz ezen felül hozzáférnek a webáruház könyvelését végző cég munkatársai, a szállítási címmel kapcsolatos információkhoz pedig a kiszállítást végző cég munkatársai és alvállalkozói.

Az adatokat harmadik fél számára csak a hatályos törvények által megkövetelt esetben adjuk át.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokat a webáruház üzemeltetőjének székhelyén található szervereken, valamint a webáruház számára tárhelyet biztosító cég szerverein tárolja. A személyes adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszünk igénybe.
A megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adataidat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérheted tőlünk, hogy tájékoztassunk:
– milyen személyes adataidat,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeljük,
– azt  kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adataidat.

A kérelmedet legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted, hogy módosítsuk valamely személyes adatod (például e-mail címet vagy postai elérhetőséged). A kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesítjük és írásban visszaigazoljuk.

5.3. A törléshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted személyes adataid törlését. A törlési kérelmet csak abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről írásban értesítünk.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Általad  tapasztalt esetleg jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhetsz ellenünk. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.